kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 20
týden: 276
celkem: 352484

Reklamační formulář

                                                                                           

    www.brany-vrata-ploty-pohony.cz
 

                   Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.brany-vrata-ploty-pohony.cz

Společnost:                        HELIOS MORAVIA s.r.o.

Se sídlem:                          Třeština 125, 789 73 Úsov

IČ/DIČ:                              27765202        CZ27765202

E-mailová adresa:             eshop@heliosmoravia.cz

Telefonní číslo:                  +420 602 575 963

 

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:             

Adresa:                             

Telefon a e-mail:              

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ……………… jsem ve Vašem obchodě www.brany-vrata-ploty-pohony.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady(*zde je třeba vadu podrobně popsat) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Požaduji vyřídit reklamaci způsobem dle odstavce VII. Práva z vadného plnění dle bod č.5 dle obchodních podmínek: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení popsat)  

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání…………………              datum obdržení……………………………

 

1. Číslo objednávky:……………………………..

2. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

…………………………………………………………..
a budou navráceny zpět převodem na účet č………………………………………

 

3. Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

E-mail:

Telefon:

 

V …………………………………………… Dne…………………………………………

                                 
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. …………………………………………….

 

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).